: /
1. Taraflar
1.1. www.e-hocaakademi.com internet sitesinin sahibi ve işletmecisi olan İstiklal Mah. 1105 Sok. No:10/2 Isparta adresinde mukim E-HOCA AKADEMİ. (Bundan sonra kurum olarak anılacaktır.)
1.2. www.e-hocaakademi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra Üye olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusunu E-HOCA AKADEMİ’ye ait internet sitesi e-hocaakademi.com'dan Üye’nin hangi şartlarda faydalanacağı teşkil eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, e-hocaakademi.com internet sitesine üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, özellikle e-posta ve telefon bilgisinin güncel ve aktif kullanımda olduğunu beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde kurumun üyeye ulaşamaması durumunda sorumluluk Üye'ye aittir.
3.2. e-hocaakademi.com internet sitesinde yer alan tüm eğitim içerikleri E-HOCA AKADEMİ mülkiyetinde olup; tüm telif ve/veya fikri mülkiyet hakları saklıdır. Söz konusu içerikler E-HOCA AKADEMİ'den izin alınmadan kullanılamaz, değiştirilemez, üçüncü kişilere ve kurumlara verilemez.
3.3. E-HOCA AKADEMİ gerekli gördüğünde sunduğu içeriklerin bir kısmını ya da tamamını değiştirme ve yeni içerikler ekleme, sunduğu bir eğitim programını iptal etme hakkına sahiptir.
3.4. Taraflar, e-hocaakademi.com'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Gizlilik ve Güvenlik
4.1. e-hocaakademi.com sitesinde yayınlanan “gizlilik taahhüdü” ve “Güvenlik Politikası” iş bu sözleşmenin de bir parçasını teşkil eder.

5. İade, İptal ve Garanti Koşulları
5.1. e-hocaakademi.com sitesinde yayınlanan “İade, İptal ve Garanti Koşulları“ iş bu sözleşmenin de bir parçasını teşkil eder.

6.Sözleşmenin Feshi
6.1. İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğinin e-hocaakademi.com tarafından iptal edilmesine ya da bizzat Üye tarafından üyeliğin sonlandırılmasına kadar devam eder.

7. İhtilafların Halli
7.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Isparta Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Yürürlük
8.1. Üye, üyelik kaydını tamamlayarak e-hocaakademi.com sitesine üye olduğunda bu sözleşmenin tüm maddelerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşme üyenin üyelik kaydını tamamlayarak e-hocaakademi.com sitesine üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
whatsapp
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın